top of page

Projelerimiz

Biyans Ar-Ge 2009 yılından beri T.C. Sanayi Bakanlığı Teknogirişim, KOSGEB, TÜBİTAK TEYDEB, Kalkınma Ajansları, UNDP (SGP & GCIP),  AB Horizon 2020, AB PRIMA programlarından destek alarak projelerini gerçekleştirmiştir.
image.png

SAFWA (Alternative Biopesticides for Safe Integrated Pesr and Water Management Around Mediterranean) projesi IPM-4-CITRUS projesinin devamı olarak fonlanmış, partnerlerinin bulunduğu Akdeniz ülkelerinde biyopestisit kullanımının yaygınlaşması, farklı ürünler üzerinde denemeler, çevresel etki denemeleri, sosyal etki denemeleri yapılacaktır. Proje 2024 yılında başlamış  Firmamız proje kapsamında Türkiye partneri olarak hem Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma bölümü işbirliği ile saha uygulama çalışmaları, hem sosyolojik etki çalışmaları, hedef gruplar (çiftçiler ve tarım işçileri) üzerinde biyopestisit farkındalığı oluşturmaya yönelik eğitimler, yaygınlaştırma çalışmaları konusunda faaliyet göstermektedir. 5 Avrupa Birliği üye ülkesi (Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz), 2 aday ülke (Türkiye, Tunus) ve bir üçüncü kategori ülkeden  (Lübnan) akademik ve akademik olmayan araştırmacılarla çalışmalar yürütülmektedir. Detaylı bilgi için: https://mel.cgiar.org/projects/1842

image.png
ipm logo.png

IPM-4-CITRUS narenciye zararlılarına karşı yeni bir biyolojik insektisit geliştirmeyi amaçlamaktadır. Laboratuvardan pazara ürün gelişim aşamalarının ortaya konduğu projede 3 Avrupa Birliği üye ülkesi (Fransa, Almanya, İtalya), 2 aday ülke (Türkiye, Tunus) ve bir üçüncü kategori ülkeden  (Lübnan) akademik ve akademik olmayan araştırmacılarla çalışmalar yürütülmektedir. Firmamız Türkiye'den tek KOBİ ortağı olarak saha ve ekotoksikolojik denemeleri gerçekleştirmektedir. Detaylı bilgi için:

http://www.ipm-4-citrus.insa-toulouse.fr/

https://cordis.europa.eu/project/rcn/207633_en.html

letsdetect logo.png

TAGEM AR-GE 2015-69 proje desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında LIBS (Laser induced breakdown spectroscopy) teknolojisiyle anında ve yerinde toprak analizi yapmaya yönelik özelleşmiş bir cihaz geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında TDEB programı ile Rothamsted Enstitüsü ile ortak çalışmalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Detaylı bilgi için: www.lets-detect.com

BİYOREMEDİASYON

Petrol ve pesitsit gibi kirletici maddelerin, su, toprak gibi ekosistem bileşenleri üzerindeki etkilerini azaltma ve kirlenmiş alanların geri kazanımına ilişkin özel hizmetler sunmaktayız. Kirlenmiş alanların öncelikle araziden örnekler alınarak durum tespiti yapılmakta ve ardından alana yönelik çözüm önerileri geliştirilmektedir. 

ekolake_logo (1).png

Antropojenik ya da çevresel etmenlerle kirlenmiş, ötrofik ve hipertrofik sulak alanların sürdürülebilir yöntemlerle geri kazanımına yönelik uyguladığımız yöntemlerle hem ekonomik hem de uzun vadeli çözümler sunuyoruz. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Şubesi ile Çubuk Karagöl'de bentik bariyer sistemi ilk kez firmamız tarafından uygulanmıştır. : www.ekolake.com

bottom of page