Yayınlarımız

Kurslarımızda kullandığımız ders notlarımız:

Moleküler Biyoloji Uygulamaları – MBTK-1 ve MBTK-2, Laboratuvar Uygulama Kitabı (DNA izolasyonu, PCR , PCR ürünün klonlanması, plazmit izolasyonu, vb)

Moleküler Biyoloji Uygulamaları – MBTK-3, Laboratuvar Uygulama Kitabı (RNA izolasyonu, cDNA yapımı, real-time qPCR’la gen ifadesi, vb)

Temel Mikrobiyoloji Uygulamaları – TMK-1, Laboratuvar Uygulama Kitabı (mikrobiyolojik ekim teknikleri, boyama, mikrobiyolojide kullanılan temel biyokimyasal testler, büyüme eğrisi, antibiyotik duyarlılık testi vb)

Yakında

Moleküler Biyoloji Uygulamaları – Proteomiks, Laboratuvar Uygulama Kitabı

Temel Düzeyde Biyoenformatik Uygulamaları Kitabı

Comments are closed.