euflagBu proje Avrupa Birliği’nin Horizon2020 Araştırma ve Yenilik Programı tarafından desteklenmektedir. Proje Sözleşmesi no: 734921

 

IPM-4-CITRUS

Ortağı olduğumuz bu proje, narenciye zararlılarına karşı aktif yeni biyo-böcek öldürücü ilaçlar geliştirmek ve laboratuvardan pazara ölçeklendirmek için, akademik ve akademik olmayan ortaklar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Altı farklı ülkeden on bir kuruluşun ortak olduğu projenin koordinatörü Toulouse Ulusal Uygulamalı Bilimler Enstitüsü’dür (The Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse-INSA). Ayrıntılı bilgi için proje sayfasını inceleyebilirsiniz:

http://www.ipm-4-citrus.insa-toulouse.fr/

https://cordis.europa.eu/project/rcn/207633_en.html

 

YeniBakanlikLogo
0. Logo_TAGEM
TOPRAKTA AZOT MİKTARININ ÖLÇÜMLENMESİNE VE GÜBRE ÖNERİSİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK TAŞINABİLİR LASERLE TESPİT SİSTEMİ TASARIMI VE YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ

PROJE NO: TAGEM 15 AR-GE 69 Projemiz, toprağın gübreleme ihtiyacının tespitinde azot başta olmak üzere fosfor, karbon ve potasyum tespitine yönelik, anında ve yerinde sonuç verebilecek, taşınabilir lazerle tespit sistemine yönelik özgün tasarım ve yöntemin geliştirilmesini kapsamaktadır.Azot toprakta gerekli olan makroelementlerden bir tanesidir. Ancak analiz yöntemleri oldukça zahmetli olup, ekonomik değildir. Yaygın olarak akredite laboratuvarlarda kullanılan Kjeldahl yaş yakma yönteminde toplam azotun belirlenmesinde süre kaybı, fazla kimyasal kullanımı gibi sorunlar yaşanmaktadır.Proje kapsamında geliştirilecek taşınabilir lazerle tespit sistemi tasarımının ve yönteminin, temel çalışma prensibi, Lazerle İrkitilmiş Bozunum Spektroskopisi’ne (LIBS; Laser Induced Breakdown Spectroscopy) dayanmaktadır. LIBS yöntemi, bir malzemenin yüzeyine lazer ışınımı yollanarak oluşturulan plazmadan, maddeye has spektroskopik bilgilerin toplanması yöntemidir. Günümüzün ilerleyen lazer ve dedektör teknolojileri ile çeşitli uygulamalarda element tespitinde kullanımı yaygınlaşmaya başlayan LIBS yönteminden, projede sahada güvenilir sonuç elde etmeye yönelik analiz yöntemi geliştirilerek, toprakta yüzde olarak azot tayini ve gübreleme önerisine yönelik fosfor, potasyum ve karbon (toplam organik madde miktarı) analiz teknolojilerin geliştirilmesinde yararlanılacaktır. Böylelikle, geliştirilecek sistemle araziden bozulmamış olarak alınan topraklar diğer yöntemlerin ön numune hazırlığında gereken kurutma, parçalama, eleme gibi işlemleri gerektirmeden, yerinde ve anında güvenilir analiz sonuç elde edilmesini sağlayacaktır. Gübreleme önerisine yönelik geliştirilecek aplikasyonla çiftçiler elde edilen analiz verisiyle birlikte doğru gübreleme tavsiyesi alabileceklerdir. İhtiyaca yönelik olarak sistem mimarisi tasarlanarak toprakta örneklemeye özelleştirilmiş donanım alt yapısı, ihtiyaç doğrultusunda şekillendirilmiş analiz yazılımı ve ilgilenilen element ve numunelere göre hazırlanmış veri kütüphanesi ile kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) sonuçlar verilebilecek, aynı zamanda T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarım Bilgi Sistemi ile entegreli çalışabilecek,  iklim, bölge ve ekin çeşidine göre gübreleme önerisi sunarak kullanıcıları yönlendirecektir.

LIBS LABORATUVARIMIZIN GÖRÜNTÜLERİ İÇİN TIKLAYIN…

 

Comments are closed.