Analiz Hizmetlerimiz

Farkımız, rutin analiz değil Ar-Ge kapsamında ihtiyaç duyulan analizleri gerçekleştirmektir.

 Çevresel Analizler

analiz_hizmetleri_1
 •  Göl ve doğal su sistemlerinde trofik düzey ve kirlilik
 • Toprakta ve sedimanda kalıntı
 • Çevresel örneklerde ağır metal niteliği ve niceliği
 • Çevresel örneklerde çoklu pestisit kalıntı (Quechers/GC-MS)

 

 

Mikrobiyolojik Analizler

 

analiz_hizmetleri_3turtayini2
 • Mikroorganizma sayımı ve tanımlama
 • Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesi
 • Antibiyotik duyarlılık testleri

 Moleküler Biyoloji / Genetik Analizler

analiz_hizmetleri_2turtayini1

 • DNA/RNA izolasyonu; PCR, gerçek- zamanlı kantitatif PCR analizi (real-time qPCR), moleküler etiket (RAPD, SSR, ISSR, CAPS vb) ve sekansa dayalı genotipleme
 • Primer/prob tasarımı
 • Plazmite klonlama
 • Bakteri/fungus/bitki/hayvan  materyallerinde tür tayini, kuşlarda eşey tayiniResim 137-ministombis

 

İstatistiksel ve Biyoenformatik Araçlarla Veri Analizi

Gen ifadesi, SNP, metilasyon microarray, yeni nesil dizileme (NGS), Sanger dizileme, qRT-PCR vb çalışmalarınızda, deney tasarımı, veri eldesi ve ön işleme, istatistiksel ve biyoenformatik araçlarla veri analizi

Comments are closed.