turkmenistan_yatay

Türkmenistan Bilimler Akademisi Araştırmacıları’na 15 gün laboratuvar uygulamalı eğitim gerçekleştirdik…

turkmenistan_yatay
 

Biyans Biyolojik Ürünler Ltd. Şti. olarak eğitim markamız Biyoakademi ile teknik laboratuvar eğitimlerimiz kapsamında Türkmenistan Bilimler Akademisi araştırmacılarına yönelik, Uygulamalı Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji Teknikleri, DNA ekstraksiyonu, PCR, Klonlama, Agaroz Jel Elektroforezi, Protein Ekstraksiyonu, SDS Page, Real Time PCR, Temel Biyoenformatik konularını kapsayan kapsamlı kursun Ankara ayağını başarıyla gerçekleştirdik.

Comments are closed.